Medlemsavgift 2010

Inom kort får alla medlemmar för 2009 och nyregistrerade medlemmar från i år ett brev från Vänsterpartiet centralt. Brevet innehåller medlem- och inbetalningskort.

Hoppas att ni alla vill fortsätta att vara medlemmar och att ni enligt ny rutin hanterar medelmavgiften via inbetalningskortet.

Om du tillhör dem som skall betala halv avgift, men det står hel på inbetalningskortet. Ring partikansliets medlemsservice 08-654 0820, så kan de hjälpa dig med det.

Gruppledarens blogg
Radio Röd
Radio Röd!