Medlemsaktiviteter

Första maj-möte och tal 2010

 

 

 

  

  

Vänsterpartiet Luleå höll Första Maj-möte vid Gula paviljongen.

Ett 40-tal männsikor valde att trotsa regnet och deltog vid mötet.

Olle Nyman deltog med  musik och sång, vilket uppskattades mycket.

Ingmari Åberg, landstingsliste 2:a presenterade talarna i tur och ordning: Nina Berggård, Bertil Bartholdson och Hanna Goding, 1:a respektive 2:a och 5:a på kommunfulmäktige listan till höstens val. Hanna är också Ung Vänster Luleås ordförande och ungdomskandidat till kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet Luleå tackar alla som deltog och önskar se mer av er och många fler i den kommande valrörelsen. Nu håller vi ihop genom hela valrörelsen!

  

  

 

 

 

 

Här nedan följer Nina Berggårds Första Maj-tal som hölls på Gula Paviljongen:

Första maj-tal 2010

Kamrater, mötesdeltagare, Första Maj-firare, låt mig få börja med att uttrycka min uppskattning över att ni trotsat regnet och kommit hit till V:s Första Maj-möte.Första Maj är ju den dag då vi ska samlas för att visa på jämställd och jämlik rättvisa, internationell solidaritet och hopp. Hopp för ett solidariskt och rättvist Sverige.

Frågan är då om finns det någon rättvisa i Sverige idag. Idag då en osolidarisk politik sätter större och större avtryck i vardagen. Svaret är ja! Det finns goda krafter som vill verka för solidaritet och rättvis fördelning, men de krafterna sitter inte i Regeringskansliet på Rosenbad. De främsta företrädarna för ett solidariskt Sverige med plats för alla, heter inte Fredrik, Göran, Maud eller Jan i förnamn. 

För det är helt klart att solidaritet, rättvis fördelning och god välfärd inte varit viktigt då nuvarande regering bedrivit sin klassiska högerpolitik. De främsta företrädarna mot solidaritet och rättvisa i Sverige. Dem heter Reinfeldt, Hägglund, Olofsson och Björklund i efternamn. Det finns bara en sak att säga om deras politik och det är STOPP det räcker nu!                                        

Stopp! Det måste bli slut på nedrustningen av Sverige. Stopp! Det måste bli slut på försämringar för vanliga människor.  Förstår inte Regeringen det, då har dem helt enkelt inte varit ute bland vanligt folk och sett försämringarna som de skapat.

De har skapat ett Sverige där skillnaderna mellan fattiga och rika blir mer och mer tydliga, där sjuka och arbetslösas villkor försämras, där jämställdheten mellan kvinnor och män minskar, där främlingsfientlighet & intolerans mot medmänniskor får större utrymme.

De har skapat ett Sverige som alltmer präglas av en politik som uttrycker ”vi rika, som bär och ni fattiga, som tär”. Den poltiken måste stoppas!

Ofta brukar man säga att det var bättre förr, så det kanske inte är helt fel att ta fram det gamla uttrycket ”Enade vi stå, söndrade vi falla”. Det gör vi i Vänsterpartiet från nu och genom hela valrörelsen. Fast vi har moderniserat valparollen och säger helt enkelt ”Håll ihop!”.

Håll ihop för att förflytta den sittande, välfärdsförstörande Regeringen från maktens korridorer. Håll ihop för att stoppa osolidarisk högerpolitik och nedrustning av välfärd och trygghetssystem i Sverige.

Trygghetssystemen byggdes för att solidariskt kunna erbjuda stöd och hjälp under de perioder som vi enskilt behöver dem, vid sjukdom eller exempelvis arbetslöshet. Den högerpolitiken som förs nu, har för avsikt att eliminera både människors sjukdom och arbetslöshet och människors rätt till fungerande, bra trygghetssystem.

Borgarna i Rosenbad har en jätteenkel lösning för att slippa kostnaderna för de solidariskt utformade trygghetssystemen. De vet precis hur de ska hantera folk som de inte uppfattar som nyttiga nog. De har helt sonika bestämt att man bara är sjuk/utan jobb i ett förutbestämt antal dagar.  

 När tiden har löpt ut, då är man inte sjuk eller arbetssökande längre. Då är man en samhällstärande individ, som i borgarnas Sverige förpassas till att stå med mössan i hand och köa utanför socialkontoret.

 Lika övertygad som högerpolitikerna är om att folk fabulerar både sjukdom och svårighet att få anställning. Lika övertygad är jag om att detta måste vara fel.

 Vänsterpartiet menar att det är ytterst viktigt att återupprätta förtroendet för dessa trygghetssystem. Återupprätta och givetvis också förbättra dem. Öka solidariteten och fördela mer rättvist.

 I dagens högerstyrda Sverige lever en miljon under fattigdomsgränsen. Detta trots att vi sägs leva i högkonjunktur. Det är ovärdigt och ohållbart. Fast inte förvånande. Vi vet var pengarna har hamnat. De har hamnat hos de som redan har och det märks på många områden. Det märks då mer och mer till att gynna privata vårdgivare, som vill tjäna pengar på att människor är sjuka och behöver hjälp. 

Det märks då friskolor poppar upp som svampar lite här och där, för att det är så lukrativt att driva skolor som företag och tjäna pengar på alla barns självklara rätt att få lära sig räkna och läsa och skriva. Det märks då man ger de som har jobb extra förmånliga skatteavdrag, för både eget och andras arbete. Det märks när arbetslösa och sjuka inte skall få vara en del av samhället, utan skall förpassas till försörjningsstödsrullarna. Det märks när främlingsfientliga inslag i politiken får mer och mer utrymme och segregation och uttryck för rasism och intolerans ökar.

Det märks och det förstärker min uppfattning mer och mer. ”Håll ihop” är inte bara är en valparoll. Det är en politisk nödvändighet, som måste bli verklighet. Reinfeldts regering måste avskedas!

 Jag ser ett självklart ett alternativ till den ego-politik som förs idag. I det alternativet finns Vänsterpartiet med som en stark och tydlig företrädare för solidaritet och rättvisa. Vi vill också vara med som en tydlig vänsterkraft i en kommande Regering. Vi kan det. Vi är redo att ta det ansvaret i landets högsta instans.

Vänsterpartiet har inför årets val, gått ut tillsammans med (s) och (mp) för att möjliggöra ett nytt, gemensamt regeringsalternativ. Vi ska ”hålla ihop” även där, vilket vi redan nu gör i landstinget och vilket vi har förhoppningar om att också få göra här i Luleå kommun.

 Enade, för Sverige, Norrbotten och Luleås skull. Enade för att bedriva en solidarisk och rättvis politik, med plats för alla.

Jag hoppas att ni känner förtroende för vår politik. Jag hoppas att ni går och röstar, helst på ett större inflytande för Vänsterpartiet. För en starkare vänster är en tydlig signal om att det behövs mer jämställd och jämlik rättvisa och solidaritet i samhället.

 Kamrater, mötesdeltagare, första maj-firare, jag hoppas att vi ses fler gånger i valrörelsen, för alla goda krafter behövs. Tillsammans kan vi klara av att genomföra maktskifte i Sverige. För när vi håller ihop, då räcker vi till. Ända från köksborden och till Rosenbad.  

Tack för ordet!

Nina Berggård, Valledare för Vänsterpartiet Luleå och 1:a namn på kommunfullmäktigelistan

Kopiera länk