Senaste nytt

Välkommen till en ny politisk höst!

Det är väl ingen som undgått att Lars Ohly aviserat sin avgång som partiledare och vid nästa kongress skall en (?) ny partordförande utses. Under hösten skall även arbete med att bedriva ”Äldreomsorgskampanj” bedrivas mm mm.

Kongressmotioner och Folkets Husföreningens stadgar
Vid nästa medlemsmöte som hålls måndagen den 19 september, kl 18.30 i Partihuset på Lulsundsgatan 13, kommer vi att disktera detta och även prata om förslag till stadgar i Luleå Folkets Husförening.

Mer information om detta kommer i nästa nummer av Vänstersväng, då ni får utsänt stadgeförslaget.

Den som har önskemål om att väcka en motion till partikongressen, bör fatta pennan snarast. Alla medlemmar äger rätt att motionera enskilt till kongress, men m du önskar föra fram din motion via partiföreningen, så är sista datum för att sända in ett motionsförslag för behandling på medlemsmötet den 12 september. Sänd den helst via e-post.

Välkomna tillbaka efter sommaruppehållet!

Hälsar Styrelsen

Kopiera länk