Senaste nytt

Feminismen är viktig

Jag möter kvinnor och män som inte förstår varför feminismen är så viktig, som verkar se det som att om de erkänner sig som feminister erkänner de sig också som offer. Det finns människor som idag inte ser att det ännu finns stora skillnader.

Jag är feminist för att

 • Jag som kvinna får lägre lön enbart för att jag är kvinna
 • Jag som kvinna får sämre vård enbart för att jag är kvinna
 • Sjukvården vet mindre om hur kvinnokroppen fungerar då forskningen utgått från män
 • För att kvinnor runt om i världen blir lemlästade (könsstympning)
 • För att kvinnor blir systematiskt våldtagna i krig
 • För att kvinnor som anmäler våldtäkt i vårt land inte får hjälp och för att det är så lätt för våldtäktsmän att komma undan
 • För att synen på män kunde vara bättre
 • För att jag vill leva att mitt barn och andras barn ska få andra förutsättningar.
 • För att jag önskar ett samhälle där vi främst är människor
 • För att jag önskar att jag som kvinna inte blir pådyvlad egenskaper enbart utifrån mitt kön
 • För att jag önskar ett samhälle där alla kan få känna sig trygg oavsett kön, sexuell läggning, identitet, etnicitet, religionstillhörighet

Jag är stolt över att vara feminist. Utan feminismen hade jag idag inte kunnat rösta, jag hade inte kunnat göra abort lagligt, jag hade inte kunnat anmäla våldtäkt då jag inte ansetts ha rätten till min kropp, jag hade inte haft makten över mina egna pengar, jag hade inte haft samma möjligheter och rättigheter till arbete, jag hade inte kunnat anmäla våld i hemmet etc. Utan feminismen hade vi inte ens varit i närheten av den jämställdhet vi har idag.

Därför fungerar det inte för mig när människor säger att de är för jämställdhet men inte feminism. För att få jämställdhet behöver vi feminism. Jämställdhet i sig lyfter inte strukturer som ger privilegier till vissa personer. Feminismen innehåller analyser kring flera strukturer, både utifrån kön, etnicitet, sexuell läggning/identitet.

Idag finns en stark mansnorm i samhället som ger män fördelar och privilegier, enbart utifrån att  de är män. Män får mer lön än kvinnor, kvinnodominerande yrken är låginkomstyrken, forskning kring sjukdomar (tex hjärtinfarkt) utgår från män. Det finns så otroligt mycket som fortfarande behöver lyftas. Det finns också en vithetsnorm, en struktur som ger vita mer priviligerier än de med annan etnicitet. Strukturer finns överallt i samhället som ger oss människor olika mycket privilegier. Feminismen handlar om att lyfta och synliggöra privilegierna.

Jag som kvinna är inget offer för det. Jag ser att det finns saker som behöver förändras för att det ska bli bättre. Jag ser det som min plikt att därför arbeta för förändringar så att generationer som kommer efter faktiskt får det bättre. För min del skulle det alltså inte spela någon roll om jag själv inte var drabbad av till exempel löneförtrycket. För det handlar om att kämpa för att hela samhället ska bli bättre, det handlar om att kommande generationer ska få det bättre.

Kampen går vidare, feminismen är inte till salu!

Ida Årbro
Styrelseledamot Vänsterpartiet Norrbotten, kvinnopolitiskt ansvarig för Norrbotten, suppleant för vänsterpartiets styrelse Luleå samt valbar till kommunfullmäktige, Luleå.

Kopiera länk