Senaste nytt

Tack

Ett fång av våra rödaste nejlikor….
Vill vi från hela vår partiförening i Luleå sända till Annika Sundström, som efter 11 år som ordförande i Luleå, avgick i samband med årsmötet den 15 mars. Annika har under dessa år och flera valrörelser lett vår partiförening på gott och demokratiskt sätt. Utöver engagemanget i vår partiförening har Annika varit en aktiv medlem och representant på distriktsnivå samt som fritidspolitiker inom Luleå kommun. Det senare fortsätter Annika med, vilket vi alla är glada för.

Annika var på grund av tillfällig sjukdom inte med vid årsmötet, men för alla medlemmars räkning, ska vi snart finna ett välvalt tillfälle till avtackning för väl utförd insats. Till dess vill vi rikta allas vårt stora tack till Annika från alla Vänsterpartiet Luleås medlemmar.

nejlika
Kopiera länk