Senaste nytt

Beslut ska tas där de hör hemma!

Vi har under de senaste veckorna tagit del av diskussioner kring Vitåskolans framtid. Vi vet att skolans elevantal är lågt. Vi vet  att skolan har svårigheter med att få ekonomin att gå ihop. Vi vet att det är svårt att rekrytera behöriga lärare. Sådan är situationen för de flesta byaskolor i hela landet.

Men byaskolorna betyder mer för landsbygden än bara utbildning. De är en förutsättning för landsbygdens utveckling, för byarnas återväxt och inflyttning till landsbygd. Eftersom 19000 kommuninvånare är bosatta på landsbygden är detta ingen liten fråga.

Luleå kommun säger följande ”en positiv tillväxt och utveckling av landsbygden i samverkan med staden skapar förutsättningar för en hållbarutveckling i hela kommunen” (Luleå kommuns hemsida) och här är vi helt överens.

Vänsterpartiet tycker  också att det är  i linje med den översiktsplan som Kommunfullmäktige fattade beslut om i Vision 2050. Där står det att ”landsbygden ska ha förutsättningar för att kunna förbättra befolkningsutvecklingen och att stimulera den lokala ekonomin och tjänsteutbudet på olika sätt”. (Ur program D, Plats för mer)

Vi har under många år haft strategiska frågor som en prioritet i både kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. Vi politiker och tjänstemän ska vara öppna och samverka mellan nämnder och förvaltningar. Nu läser vi i medias rapportering att kommunalrådet återfaller i stuprörstänkande: att frågor som väcker opinion ska förpassas till facknämnderna. Istället för att låta Kommunfullmäktige ta det fulla ansvaret för Luleås utveckling.

Ärendet om Vitåskolan kan inte ses som en isolerad fråga. Skolans framtid påverkar hela Vitådalen. Därför kräver Vänsterpartiet att beslutet ska tas i Kommunfullmäktige, där det hör hemma. Kommunfullmäktige är den församling som har ansvar för hela Luleå kommun.

Nina Berggård (V), gruppledare, KommunstyrelsenGruppen

Nina Berggård (V), gruppledare, Kommunstyrelsen

Monica Carlsson (V), Joel Nordström

(V), Barn- och utbildningsnämnden

Anders Degerman (V), Landsbygdskommittén

Kopiera länk