Senaste nytt

1 2 3 9

Öppet möte och mingel med Jonas!

Annons 19 jan jpegVälkommen på öppet möte med vår partiledare!

Jonas kommer att prata om Vänsterpartiets politik och vilken skillnad den gör för bl.a. kvinnor, barnfamiljer och unga i hela landet. Han kommer också att tala om bostadspolitik och allmännytta, vilket är väldigt aktuellt i Luleå just nu.

När? Tisdag 19 januari, kl 17.30 – 19.30
Var? Sessionssalen, stadshuset i Luleå

-Fika erbjuds från kl 17.30, då det också finns möjlighet att mingla med Jonas.
-Klockan 18 håller Jonas ett kort tal

Vänsterpartiet hälsar alla hjärtligt välkomna!

 

 

Annons 19 jan

Lulebo – en dålig affär

Om Lulebo gör en riktigt dålig affär så drabbar det inte bara de egna hyresgästerna. Det drabbar alla hyresgäster i Luleå, även dom som har privat värd. Så fungerar hyressättningen.
När vi besökte Hyresgästföreningen för en månad sedan uttryckte man just denna oro. Lulebos mest lönsamma fastigheter finns till stor del på Kallkällan och Tunastigen. Just dessa fastigheter finns också med på den försäljningslista som kommit ut i offentligheten.
Om Lulebo säljer de fastigheter som ger mest avkastning idag så kommer man att sitta kvar med ett fastighetsbestånd som ger låg avkastning och vinstmarginalen i bolaget kommer att krympa rejält. Kanske förbytas i förlust. Då finns det bara ett sätt för bolaget att kompensera sig, det är genom att höja hyrorna. Höja dom mera än om man haft kvar de lönsamma fastigheterna.
Samtidigt har vi ett hyressättningssystem som säger att allmännyttan (dvs Lulebo) ska vara hyresledande. Det innebär att när Lulebo förhandlat färdigt om hyrorna så kan de privata värdarna följa efter och ta ut minst samma hyreshöjningar, alldeles oavsett vilka kostnader eller vinstmarginaler som finns där.
Det innebär i praktiken att dålig lönsamhet för Lulebo är goda nyheter för de privata värdarna, inklusive Rikshem. Om Rikshem lyckas köpa på sig de mest lönsamma fastigheterna i Lulebo gör man en dubbel vinst. Dels får man bra och lönsamma fastigheter i sin ägo. Därtill försämras vinstmarginalen i konkurrenten Lulebo, vilket tvingar fram ökade hyreshöjningar. Dom ökade hyreshöjningarna kan Rikshem sedan automatiskt ta ut i sina nyförvärvade fastigheter, exempelvis på Tuna och Lingonstigen trots att dessa fastigheter redan innan har gett stor avkastning.
Den här affären är en usel affär för skattebetalarna och en dubbelt usel affär för hyresgästerna. Förhoppningsvis innebär den också en tankeställare för alla som lagt sina röster på socialdemokraterna i kommunvalet förra året.

 

Bertil Bartholdson

En glimt av 1 Maj

Vi hade inte vädret med oss under årets demonstration. Det blåste, det regnade och det var kallt. Trots detta kom ett 50-tal och klämde ihop sig under Shoppings tak bredvid Gula Paviljongen. Vi sålde 1 Maj-knappar, vi skramlade ihop pengar till syriska flyktingar och vi hade politiska tal samt musik från två talangfulla ungdomar. Om du missade demonstrationen så kommer här ett av talen. Det hölls av Joel Nordström som sitter i Barn och Ungdomsnämnden.

 

Kamrater, mötesdeltagare.

Jag har blivit ombedd att säga några ord om Luleås skolpolitik. Under mars och april har frågan om Vitåskolans överlevnad flammat upp, då det hade lagts ett förslag att stänga Vitåskolan till sommaren. Trots att frågan har lagt sig för stunden vill jag dröja kvar vid den en stund, eftersom frågan handlar om mer än Vitåskolan och Vitådalen. Den handlar om vilket samhälle vi vill bygga och om välfärdens plats däri.

Sveriges skolor har, som vi vet, stora bekymmer. Luleås skolor uppnår goda resultat, men vi brottas  med den lärarbrist som finns i landet. Det har länge utbildats för få lärare, och tack vare de krav på lärarlegitimation som infördes under Björklunds tid som utbildningsminister, förvärras lärarbristen.

Samtidigt som vi har för få lärare vill Luleå kommun växa med tiotusen invånare. För att få ihop detta och kunna locka till sig lärare, kommer kommunens skolor att behöva omstruktureras och elever flyttas, en stor omvandling som kommer att börja utredas under året. Vitåskolan blev en försmak på de avvägningar som kommer att göras kring andra skolor.

Vitådalens invånare har kämpat emot förslaget, nära på enhälligt. Vi har fått oroliga skrivningar från idrottsklubbar, pensionärsföreningen, hemtjänstpersonalen, Folkets hus-föreningen, ja från nästan varje tänkbar sammanslutning av människor i dalen. De har gemensamt att de ser att skolan är ett nav i bygden. Såhär måste vi alla se på skolan.

Den offentliga sektorn är den starka ryggrad, varpå mycket av samhället vilar. Frågan om byaskolor är därmed en fråga om vilket samhälle vi vill bygga. Vill vi ha en landsbygd med barnfamiljer och återväxt? Eller vill vi ha ett fåtal svällande tätorter, med milslånga ödeskogar däremellan? Marknaden sviker landsbygden. Därför får inte det offentliga göra det.

Lärarkrisen är ett faktum. Våra skolor brottas med den varje dag. Den visar sig i form av vikariebrist och svårigheter att anställa behöriga lärare på alla tjänster. Små skolor drabbas svårare av den, men det betyder inte att de behöver läggas ner. Fjärrundervisning eller samverkan med andra skolor, är saker man kan göra för att underlätta små skolors fortlevnad.

Förslaget om att lägga ner Vitåskolan kom till Barn- och utbildningsnämnden. Vore detta en skola i centrala Luleå hade vi kunnat ta beslut, då vi hade vetat att en annan skola hade funnits i närheten. Men i en by handlar skolan om mer än utbildning: den handlar om återväxt och inflyttning av barnfamiljer. Den är byns ryggrad.

Vad händer när ryggraden försvinner? Centraliseringen till tätorterna har vissa vinningar, men dessa kommer till ett pris. Konsekvenserna av att stänga en byaskola påverkar hela bygden och därför borde detta inte vara ett beslut endast för oss i Barn- och utbildningsnämnden.

Därför krävde vi i Vänsterpartiet att denna fråga skulle behandlas av kommunfullmäktige, den församling som har ansvar för att se kommunen som en helhet.

Men vi har ett kommunalråd som inte ville att kommunfullmäktige skulle debattera det pris som Vitådalen skulle få betala. Istället ville hon förpassa frågan till oss i Barn- och utbildningsnämnden och låta oss hasta igenom ett beslut, baserat på en torftig rapport.

Vitådalens folk lyckades dock driva fram denna debatt genom sin ihärdiga kamp. Vi och resten av oppositionen har hjälpt till – och en liten seger har vunnits. Den nionde april beslutade Socialdemokraterna att skjuta upp beslutet. Vitåskolan kommer att behandlas som en del av den större strukturomvandling av Luleås skolor som ska ske under de kommande åren. Därmed lever den åtminstone ett år till.

Men detta nöjer vi oss inte med. Troligtvis kommer byaskolorna att hotas igen om ett år. Att vi strukturerar om Luleås skolor är en nödvändighet, men däri finns också en skyldighet att varje barn i kommunen ges en god skolgång och uppväxt. När vi bygger om välfärden, denna samhällets ryggrad, måste vi se till att den bär upp varje del av kommunen.

Avslutningsvis, vill jag säga att om nu majoriteten vill stänga en byaskola måste de kunna visa att en stängning inte skulle påverka landsbygdens fortlevnad negativt, samt försvara detta beslut i Kommunfullmäktige. Vi kommer inte låta dem gömma undan sådana impopulära beslut i en facknämnd, för att undslippa ansvar och kritik!
Skolan bär upp samhällets runtom sig. Om detta har Vitådalens invånare påmint oss.

 

photovisi-download

FÖRSTA MAJ 2015!

Första maj 2015Ibland finns det skäl att behålla en viktig devis. Så har vår partistyrelse tänkt inför årets Första Maj och därför är text på både huvudparoll och Första Maj-märke ”Inte till salu”.

Årets Första maj-möte i Luleå hålls vid Gula Paviljongen kl 11.30-12.30. Talare är landstingsrådet Glenn Berggård och Joel Nordström, som är nyvald politiker i Barn- och utbildningsnämnden. Ung Vänster deltar också på ett hörn. Maria & Fredrik, två estetstudenter står för kulturinslag.

Första Maj-nålar säljes för 20 kr st (eller valfritt högre belopp) och vi samlar in solidaritetsstöd till Fristadsfonden, som hjälper papperslösa flyktingar i Sverige med juridisk hjälp, mat och förnödenheter. Även ev. överskott av Första Maj-nålsförsäljningen går till Fristadsfonden.

Varmt välkomna att fira arbetarrörelsens högtidsdag med Vänsterpartiet i Luleå.

 

Beslut ska tas där de hör hemma!

Vi har under de senaste veckorna tagit del av diskussioner kring Vitåskolans framtid. Vi vet att skolans elevantal är lågt. Vi vet  att skolan har svårigheter med att få ekonomin att gå ihop. Vi vet att det är svårt att rekrytera behöriga lärare. Sådan är situationen för de flesta byaskolor i hela landet.

Men byaskolorna betyder mer för landsbygden än bara utbildning. De är en förutsättning för landsbygdens utveckling, för byarnas återväxt och inflyttning till landsbygd. Eftersom 19000 kommuninvånare är bosatta på landsbygden är detta ingen liten fråga.

Luleå kommun säger följande ”en positiv tillväxt och utveckling av landsbygden i samverkan med staden skapar förutsättningar för en hållbarutveckling i hela kommunen” (Luleå kommuns hemsida) och här är vi helt överens.

Vänsterpartiet tycker  också att det är  i linje med den översiktsplan som Kommunfullmäktige fattade beslut om i Vision 2050. Där står det att ”landsbygden ska ha förutsättningar för att kunna förbättra befolkningsutvecklingen och att stimulera den lokala ekonomin och tjänsteutbudet på olika sätt”. (Ur program D, Plats för mer)

Vi har under många år haft strategiska frågor som en prioritet i både kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. Vi politiker och tjänstemän ska vara öppna och samverka mellan nämnder och förvaltningar. Nu läser vi i medias rapportering att kommunalrådet återfaller i stuprörstänkande: att frågor som väcker opinion ska förpassas till facknämnderna. Istället för att låta Kommunfullmäktige ta det fulla ansvaret för Luleås utveckling.

Ärendet om Vitåskolan kan inte ses som en isolerad fråga. Skolans framtid påverkar hela Vitådalen. Därför kräver Vänsterpartiet att beslutet ska tas i Kommunfullmäktige, där det hör hemma. Kommunfullmäktige är den församling som har ansvar för hela Luleå kommun.

Nina Berggård (V), gruppledare, KommunstyrelsenGruppen

Monica Carlsson (V), Joel Nordström

(V), Barn- och utbildningsnämnden

Anders Degerman (V), Landsbygdskommittén

Tack

Ett fång av våra rödaste nejlikor….
Vill vi från hela vår partiförening i Luleå sända till Annika Sundström, som efter 11 år som ordförande i Luleå, avgick i samband med årsmötet den 15 mars. Annika har under dessa år och flera valrörelser lett vår partiförening på gott och demokratiskt sätt. Utöver engagemanget i vår partiförening har Annika varit en aktiv medlem och representant på distriktsnivå samt som fritidspolitiker inom Luleå kommun. Det senare fortsätter Annika med, vilket vi alla är glada för.

Annika var på grund av tillfällig sjukdom inte med vid årsmötet, men för alla medlemmars räkning, ska vi snart finna ett välvalt tillfälle till avtackning för väl utförd insats. Till dess vill vi rikta allas vårt stora tack till Annika från alla Vänsterpartiet Luleås medlemmar.

nejlika

Årsmötesdags

Kallelse till årsmöte

Alla Vänsterpartiet Luleås medlemmar kallas härmed till årsmöte. Årsmötet hålls den 15 mars på lokalen på Lulsundsgatan 13.

Våfflor och kaffe serveras klockan 14.30.

Årsmötesförhandlingar startar klockan 15.00

VALBEREDNINGEN EFTERLYSER!

Valberedningen önskar få in nomineringar på kandidater till samtliga val/uppdrag som årsmötet ska förrätta. Dessa är följande:
Val av styrelse för Luleå lokalorganisation

  • ordförande
  • kassör
  • ordinarie ledamöter
  • ersättare
  • revisorer och revisorsersättare
  • Valberedning
  • 1:a maj grupp
  • ABF ombud
  • Nominering till Folkets Husföreningens styrelse

Hör av er till  [email protected]

Nytt år nya händelser

Det nya året har redan börjat med kanonfart. Som ni nog har märkt blev det inget nyval och det är vi glada för. Men även om det inte blir nyval så händer det saker. Både i kommunen och landstinget men också såklart i partiet. Och visst är det dags att träffas och samtala lite politik?

Den 8 och 22 februari kommer det vara söndagsfika på partihuset här i Luleå mellan 14-16. Då träffas vi, umgås, fikar och samtalar politik inom något speciellt område. Mer information om detta kommer.

Något jag absolut vill trycka för är vårt medlemsmöte torsdagen den 26 februari. Då kommer det bland annat handla om kommande partidistriktskonferens. Kom och tyck till.

I mars fortsätter vi med en vårträff. Den kommer att vara lördagen den 7 mars på dagen, tid får vi återkomma med.

Och sen, absolut bland det viktigaste att komma till, Vänsterpartiet Luleås årsmöte, söndagen den 15 mars klockan 15:00.

Sen är ni givetvis varmt välkomna att höra av er till oss om ni har frågor, tankar, funderingar, idéer.

Vi är inte till salu!

Vänsterpartiet Luleå lämnar även i år in en budgetreservation som vill betona hur viktigt det är att vi alla på ett solidariskt sätt vill värna om vår gemensamma välfärd.
I valet gick vi fram under valbudskapet ”inte till salu”. I det förslag som socialdemokrater och miljöpartister lägger fram i Luleå kommun, finns stora nedskärningar i kärnverksamheter såsom , skola, vård och omsorg. Vi tycker inte att det är okej. Vi vill satsa mer och vill därför tillskjuta mer pengar i budgeten.
I Luleå kommun ska alla invånare kunna lita på välfärden, att den är god och att den ger alla det stöd som behövs. Vi vill inte sälja ut vår gemensamma välfärd för att spara några snabba kronor. Vi vill att vi gör det här tillsammans.
Mer om vår budget kan du läsa här
Du är även välkommen att kontakta vår gruppledare Nina Berggård 070-264 5605, [email protected], om du har fler frågor.
1 2 3 9
Gruppledarens blogg
Radio Röd
Radio Röd!