Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamöter

Gruppledare
Nina Berggård, 0920-148 67 (exp) eller mobil 070-264 5605
E-post: [email protected]

Läs gärna mer om och av Nina på Twitter: @ninaberggard eller på bloggen: ninaberggard.wordpress.com

Vice gruppledare
Bertil Bartholdson, 0920-125 08 (arbete) eller mobil 070-250 2431
E-post: [email protected]

Annika Sundström, 070-344 9612
E-post: annika[email protected]

Hans Pettersson, 0920-23 03 45
E-post: [email protected]

Ersätttare
Ulrika Lundberg, 073-052 54 21 E-post: [email protected]

Monica Carlsson, 070-256 80 76: [email protected]

Kommentera

Gruppledarens blogg
Radio Röd
Radio Röd!