Valextra

Nina Berggård

Nina Berggård

Nina Berggård Vänsterpartiets kandidat nr 1 till kommunfullmäktige

Jag är gruppledare för Vänsterpartiet, vilket innebär att
jag är tjänstledig från mitt arbete på Försäkringskassan
för att vara verksam som politiker på heltid i Luleå.

I Vänsterpartiet Norrbotten är jag vice distriktsordförande,
I Luleås partiförening är jag kassör och jag är också delaktig
i partiets centrala HBTQ-nätverk.

Jag är en 41-årig småbarns- tonårs- och vuxenmamma
till tre barn. Har en sambo och bor på Skurholmen.
Jag är intresserad av resor, mat, musik, kul sport, politik
och körsång. Jag är född i Bangladesh, uppvuxen i Kangos,
en by i Tornedalen. Hösten 1998 flyttade jag till Luleå.
Jag är medlem i flera föreningar än Vänsterpartiet några
av dem är Ung Vänster, Svenska Tornedalingars Riksförbund,
Republikanska föreningen och Northland Basket.

Min vision inför detta val är att vi ska få ett regeringsskifte
och en rödgrön regering, som för en politik som handlar om
solidaritet och omtanke istället för girighet.

 

 

 

 

Bertil Bartholdson

Jag är 58 år, född i Falkenberg, flyttade till Luleå 1983.

Bertil Bartholdson Vänsterpartiets kandidat nr 2 till kommunfullmäktige i Luleå.

Bertil Bartholdson
Vänsterpartiets kandidat nr 2 till
kommunfullmäktige i Luleå.

Jag är gift, har två vuxna barn och ett barnbarn.
Innan jag flyttade till Luleå jobbade jag i sex år på Volvo Torslanda
i Göteborg. I Luleå har jobbat som ombudsman för
partiet sedan 1980-talet. Jag kom in i kommunfullmäktige 1991
och har haft rätt olika uppdrag inom kommunen både
som opposition och i kommunledning.
Just nu sitter jag i kommunstyrelsen och miljönämnden.
Det roligaste kommunala uppdraget var i LLT:s styrelse 1998-2006,
det var en period när vi var med i kommunledningen och hela
kollektivtrafiken lades om och huvudhållplatsen på Smedjegatan skapades.
Det arbetet ledde till att kollektivresandet ökade starkt och LLT utsågs till
Sveriges bästa kollektivtrafikbolag i de kundmätningar som
görs bland resenärer och medborgare över hela landet.
I kommunen måste vi få till mera resurser till skolan och socialnämnden,
äldreomsorgen. Sedan måste vi få stopp på privatiseringarna,
utförsäljningen av Lulebos lägenheter och nu senast planerna på
privatisering av en stor del av Luleå Hamns verksamhet.
Viktigaste frågan för mig framöver är miljö- och klimatfrågan.
Vad som sker i den frågan inom 10-20 år kommer att avgöra hur vår planet
ser ut för de barn som födsidag och många generationer därefter.
Har också insett att vi måste förena frågor som rör klass, feminism
och långsiktig hållbarhet.

Fritidsintressen är framförallt musik. Har ett närmast nördigt intresse att
åka på festivaler och div musikevenemang.

 

 

 

Ingmari Åberg

Ingmari Åberg Vänsterpartiets kandidat nr 1  till landstingsfullmäktige,  Luleå valkrets

Ingmari Åberg
Vänsterpartiets kandidat nr 1
till landstingsfullmäktige,
Luleå valkrets

Jag kandiderar till landstingsfullmäktige 2014-2018. Jag har
varit ledamot i landstingsfullmäktige sedan 2002. De senaste
fyra åren har jag dessutom haft uppdrag som ordförande i
Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt. Jag har också erfarenhet
från kommunpolitiska uppdrag, under 1990-talet.

Jag bor i Luleå på Västra Skurholmen. Jag har en vuxen dotter
som bor i Stockholm och vi delar intresset för musik i alla dess
former.
I övrigt gillar jag teater, läser mycket och kollar gärna på sport
live eller via TV.

Tror jag kan kallas föreningsmänniska, är med i styrelsen för
bland annat Vänsterpartiet Luleå, Nordkalottkommittén,
UN Women i Luleå och Luleå FolketsHus-förening.

Jag vill att vårt samhälle ska vara till för alla, välkomnande,
jämlikt och jämställt. Flickor, pojkar och kvinnor, män ska ha
samma möjligheter att nå sina mål i livet.
Solidaritet ska vara ett ledord.

 

 

 

 

 

Glenn Berggård

Glenn Berggård Vänsterpartiets kandidat nr 2 till landstingsfullmäktige, Luleå valkrets.

Glenn Berggård Vänsterpartiets kandidat nr 2 till landstingsfullmäktige, Luleå valkrets.

Jag är fritidspolitiker för Vänsterpartiet sedan 1979 och är idag
engagerad främst på regional nivå som ersättare i Landstingsfullmäktige
och ledamot av Regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Ett annat regionalt uppdrag jag har är tt jag är ledamot i
Viltförvaltningsdelegationen.

Jag är även engagerad på kommunal nivå som ledamot i
Tekniska nämnden, ledamot av Kommunala tillgänglighetsrådet
samt ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.
Jag är småbarns- och vuxenpappa till tre barn och jag har fyra
barnbarn. Jag är intresserad av båtutflykter, musikupplevelser
och politik.Jag är även medlem i flera föreningar som Republikanska
föreningen och Design for all Sverige.

Min vision inför detta val är att vi ska få ett regeringsskifte
och en rättvis fördelningspolitik samt få möjlighet att införa
ett regionparlament med mer makt åt fler beslutande politiker i Norrbotten

 

 

 

 

 

Vill du läsa mer om vårt kommunpolitiska program kan du läsa det här

Vill du läsa mer om vad vi vill i korthet kan du läsa det här

Kommentera

Gruppledarens blogg
Radio Röd
Radio Röd!